Logo

Home | Serveis

Serveis

La carta de serveis de l'agroturisme li ofereix la possibilitat de gaudir al màxim durant la seva estada a Son Siurana. Estam a la seva disposició per atendre qualssevol de les seves necessitats.

Piscina

Terrasses

Gastronomia

Hort ecològic

Wifi gratuit

Jardins i camp

Aparcamient

Child friendly

Massatges

Lloguer de bicicletes

Informació d´excursions

Neteja diària

Lloguer de cotxes

Biblioteca

Bugaderia

Càrrega cotxe elèctric

Piscina

Terrazas

Gastronomía

Huerto ecológico

Wifi gratuito

Jardines y campo

Aparcamiento

Child friendly

Masajes

Alquiler de bicis

Información de excursiones

Limpieza diaria

Alquiler de coches

Biblioteca

Lavandería

Carga coche eléctrico